Informácie o incidente ochrany osobných údajov

Vážení partneri, a dotknuté osoby,

Ako Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57., v zast.: Zombori Antal, konateľ) ako správca údajov (ďalej len " správca údajov") v súlade s ustanoveniami GDPR, informujem Vás ako dotknuté strany, že v našej spoločnosti sa stal incident ochrany osobných údajov.

Charakter incidentu ochrany údajov:

Niektoré naše informatické systémy boli napadnuté externým škodlivým útokom (vydieračsky vírus), pričom žiaľ boli dotknuté aj osobné údaje, a tak podľa súčasných právnych predpisov sa to kvalifikuje ako „incident ochrany osobných údajov“. Incident ochrany údajov ovplyvnil údaje dostupné v poštovom systéme Unix Auto (e-mailový server Exchange), čo malo za následok porušenie dôvernosti a dostupnosti osobných údajov.

Pravdepodobné následky incidentu ochrany údajov:

V dôsledku incidentu osobné údaje, mená, e-mailové adresy, prípadne pozície alebo ďalšie údaje kontaktných osôb, ktoré konajú v mene spoločností sa stali rozpoznateľným pre útočníkov. A takto sa môže uskutočniť širší rozsah spracovania údajov, ako je to nevyhnutné, alebo s ktorým dotknutá osoba pôvodne súhlasila. Okrem toho vzniká možnosť, že útočníci budú s údajmi zaobchádzať odlišne od pôvodného účelu správy údajov.

V dôsledku útoku spoločnosť Unix Auto dočasne nebola v tej situácii aby bola v kontakte s dotknutými stranami a nemohla odosielať ani prijímať elektronické správy. Dopad útoku bol, že spoločnosť Unix Auto ako správca údajov stratila právo nakladať s údajmi uloženými na poštovom (e-mailovom) serveri. Preto dotknuté osoby nemôžu uplatniť svoje právo na prístup k osobným informáciám uloženým v e-mailovej korešpondencii spoločnosti Unix Auto.

Vzhľadom na to, že incident ochrany osobných údajov ovplyvnil poštový (e-mailový) server spoločnosti Unix Auto, Žiadame Vás, aby ste zaobchádzali mimoriadne opatrne, ak dostanete e-mail v mene spoločnosti Unix Auto, alebo v mene jej zamestnanca!

Ak máte pochybnosti o pôvode listu, kontaktujte nás prosím prostredníctvom telefónu cez označeného odosielateľa listu, alebo nám prepošlite správu na adresu alert@unixauto.eu, a náš zákaznícky servis poskytne spätnú väzbu o pravosti správy z tejto istej adresy.

Opatrenia prijaté na nápravu incidentu ochrany údajov:

Po odhalení incidentu a po zistení že sa to dotýka osobných údajov, sme vypli naše systémy IT, aby sme zabránili ďalšiemu poškodeniu, a okamžite sme poverili externých odborníkov v oblasti IT, aby určili okolnosti incidentu a charakter dotknutých údajov. Ďalej sme sa postarali o nápravu škôd a prijali sme potrebné opatrenia, aby sme sa podobným prípadom v budúcnosti vyhli.

Následne boli prijaté všetky opatrenia v IT, ktoré boli odporúčané externými odborníkmi a všetky IT nástroje boli preinštalované. Týmto sa implementovali všetky opatrenia navrhnuté bezpečnostnými odborníkmi v oblasti IT. Ešte viac ako v doterajšej praxi sme oddelili jednotlivé IT infraštruktúry a dátové prvky rôznych hodnôt. Pre najvyššie hodnotené dátové položky sme implementovali úplne samostatné a nepretržité riešenie zálohovania. Okrem toho poštový (e-mail) server ktorý bol ovplyvnený incidentom sme zrušili.

Okrem vyššie uvedeného samozrejme prijmeme všetky potrebné ďalšie opatrenia, aby sme sa uistili, že k podobnému incidentu v budúcnosti nedôjde.

Informujeme Vás, že sme plne dodržali príslušné právne povinnosti týkajúce sa incidentu ochrany osobných údajov. V súlade s tým sme splnili ohlasovaciu povinnosť príslušným úradom v spojitosti s incidentom, a podali sme trestné oznámenie na polícii z dôvodu podozrenia z trestného činu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto incidentu, môžete požiadať o ďalšie informácie na adrese:

Meno a pozícia kontaktu:
Kárpáti Gergely
Vedúci zákazníckeho centra
Kontakt: gdpr@unixauto.eu

Vyššie uvedené informácie poskytla spoločnosť UNIX Auto, v súlade s článkom 34 ods. 2 GDPR.

Klávesové skratky

Všeobecné
Navigácia
/
/
/
Naspäť
Esc
Zavrieť okno
Esc
Rýchle vyhľadávanie
Ctrl
F
/
F2
Hľadanie osobného vozidla
Alt
A
Vyhľadávanie nákladných vozidiel
Alt
T
Vyhľadávanie motocyklov
Alt
M
Výrobky nezávislé od typu
F10
Parkovisko
Alt
P
História
Alt
E
Nák. košík
Alt
C
/
Alt
F5
Domovská stránka webshopu
Ctrl
Home
Navigácia vo webshope
Ctrl
Navigácia v hlavičke
Ctrl
Vyhľadávač čísla podvozku
Alt
V
OE ponuka
Alt
G
Klávesové skratky
F1
Pomocník pre klávesnicu
Alt
F1
Vyhľadávanie vozidla
Výber vozidla
Kategórie
Zoznam položiek
Nák. košík
Vyhľadávač čísla podvozku
Žiadosť o OE ponuku
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Otvoriť skupinu
Enter
Enter
/
Medzerník
/
Zriedkaví výrobcovia
Alt
S
Zriedkavé modely
Alt
S
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Detailné informácie
F8
Umiestniť na parkovisko
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Umiestniť na parkovisko
Alt
F2
Vybrať
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Skryť kategórie nezávislé od typu
Alt
F10
Vyberte a pokračujte
Enter
Prepínanie medzi skupinami
/
Vložiť do košíka
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Vlastnosti
F8
Karta údajov produktu
F7
Súvisiace produkty
Alt
K
Pridať k obľúbeným
Alt
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Viac informácií
Alt
+
Menej detailov
Alt
-
Nastavenie filtra
Medzerník
Zvýšenie počtu kusov
+
Zníženie počtu kusov
-
Poznámka
Písanie na klávesnici
Výber karty flotily
Alt
F
Opustenie vstupného poľa
Esc
Spustiť funkciu
Alt
V
Vybrať
Enter
Enter
Údaje o vozidle
F8
Filtrovať
1-9
Preklad
Alt
F
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Spustiť funkciu
Alt
F11
Vybrať
Enter
Enter
Nová ponuka
Insert
Pripojenie hlavicových údajov
F3
Údaje hlavičky
F4
Kopírovanie ponuky
Ctrl
Insert
Poznámka k hlavicovým údajom
Alt
F2
Zmena obdobia
Alt
F10
Tlač ponuky
Ctrl
P
Uložiť v okienku ponuky
Ctrl
Enter
Enter
Zmena počtu strán položiek
+
-
Poznámky k počtu strán položiek
Alt
F2
Objednávka počtu strán položiek
Alt
R
Príloha k počtu strán položiek
F3
Zľava k počtu strán položiek
Ctrl
K