Odborné konferencie, školenia

Vážený Servisný Partner!

Info
Vzhľadom na epidémiu Covid odložíme vopred ohlásené služobné stretnutia a odborné školenia. Hneď ako budeme mať možnosť znova organizovať školenia, presné informácie nájdete na tejto stránke. Tu budete mať tiež prístup k prihláške.
UNIX Auto s.r.o.