DINEX

Pôvod: Dánsko

Kvalita: Prvovýrobná kvalita

Záruka: Ročná záruka

Výfuk nákladného vozidla

V prípade v naftových a plynových ťažkých strojov je skupina so sídlom v Dánsku jedným z vedúcich výrobcov výfukových systémov a produktov regulujúcich emisie škodlivín. Mimoriadne rozsiahly a neustále rozširovaný sortiment produktov tejto spoločnosti pokrýva potrubia, tlmiče výfukov, objímky, príslušenstvo výfukov, spoje potrubí a izolanty.

Táto spoločnosť, ako jediná na trhu s výfukovými a emisnými náhradnými dielmi, disponuje základnou technológiou a výrobnými platformami tak v oblasti časticových filtrov a katalytických povrchových úprav, ako aj v oblasti komplexnej integrácie systémov a výroby. Spoločnosť Dinexet prevažuje nad svojimi konkurentmi vďaka vlastnej technologickej platforme.

Medzi jej odberateľov patria svetoznámi výrobcovia terénnych aj cestných motorových vozidiel so stredne veľkými až veľkými naftovými a plynovými motormi. Okrem toho spoločnosť dodáva svoje výrobky aj pre námornú a železničnú dopravu, energetiku a výrobu ťažkých strojov pre terénne použitie.

Základom záväzku spoločnosti vyrábať vysokokvalitné výrobky je organizačná kultúra zameraná na výkon, ako aj snaha o prienik do nových oblastí sektoru výfukových a emisných systémov.

Späť Späť

Klávesové skratky

Všeobecné
Navigácia
/
/
/
Naspäť
Esc
Zavrieť okno
Esc
Rýchle vyhľadávanie
Ctrl
F
/
F2
Hľadanie auta
Alt
A
Hľadanie nákladného auta
Alt
T
Hľadanie motocykla
Alt
M
Výrobky nezávislé od typu
F10
Uložené autá
Alt
P
História
Alt
E
Nák. košík
Alt
C
/
Alt
F5
Domovská stránka webshopu
Ctrl
Home
Navigácia vo webshope
Ctrl
Navigácia v hlavičke
Ctrl
Vyhľadávač čísla podvozku
Alt
V
OE ponuka
Alt
G
Klávesové skratky
F1
Pomocník pre klávesnicu
Alt
F1
Vyhľadávanie vozidla
Výber vozidla
Kategórie
Zoznam položiek
Nák. košík
Vyhľadávač čísla podvozku
Žiadosť o OE ponuku
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Otvoriť skupinu
Enter
Enter
/
Medzerník
/
Zriedkaví výrobcovia
Alt
S
Zriedkavé modely
Alt
S
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Detailné informácie
F8
Uložiť auto
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Uložiť auto
Alt
F2
Vybrať
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Skryť kategórie nezávislé od typu
Alt
F10
Vyberte a pokračujte
Enter
Prepínanie medzi skupinami
/
Vložiť do košíka
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Vlastnosti
F8
Karta údajov produktu
F7
Súvisiace produkty
Alt
K
Pridať k obľúbeným
Alt
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Viac informácií
Alt
+
Menej detailov
Alt
-
Nastavenie filtra
Medzerník
Zvýšenie počtu kusov
+
Zníženie počtu kusov
-
Poznámka
Písanie na klávesnici
Výber karty flotily
Alt
F
Opustenie vstupného poľa
Esc
Spustiť funkciu
Alt
V
Vybrať
Enter
Enter
Údaje o vozidle
F8
Filtrovať
1-9
Preklad
Alt
F
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Spustiť funkciu
Alt
F11
Vybrať
Enter
Enter
Nová ponuka
Insert
Pripojenie hlavicových údajov
F3
Údaje hlavičky
F4
Kopírovanie ponuky
Ctrl
Insert
Poznámka k hlavicovým údajom
Alt
F2
Zmena obdobia
Alt
F10
Tlač ponuky
Ctrl
P
Uložiť v okienku ponuky
Ctrl
Enter
Enter
Zmena počtu strán položiek
+
-
Poznámky k počtu strán položiek
Alt
F2
Objednávka počtu strán položiek
Alt
R
Príloha k počtu strán položiek
F3
Zľava k počtu strán položiek
Ctrl
K