WALKER

Pôvod: Európská Únia

Kvalita: Prvovýrobná kvalita

Záruka: Ročná záruka

Výfuky

Vďaka svojej polohe a úlohe je výfukový systém jedným z najviac namáhaných systémov. Pri dodržiavaní environmentálnych predpisov sa musí vyrovnať s takými extrémnymi účinkami. ako sú výrazné a rýchle kolísanie teploty. silné vibrácie. korózia. ako aj externé účinky (kamene. obrubníky. blato. posypová soľ. …).

Dokonale spoľahlivé riešenie tohto problému – s kvalitou rovnajúcou sa továrenskej – ponúka značka WALKER. ktorá sa zaoberá vývojom výfukových systémov už viac ako 70 rokov táto spoločnosť. podobne ako značka MONROE je členom skupiny TENNECO s bohatou históriou.

Homologované výfukové systémy značky WALKER majú kvalitu totožnú s továrenskou. preto aj úroveň ich protitlaku je totožná s výrobnou – vďaka presnému protitlaku dochádza k optimálnemu spaľovaniu. preto vozidlo funguje pri maximálnom výkone a minimálnej spotrebe. minimalizuje množstvo emisií škodlivín a hluku – pri nesprávnom protitlaku môže dojsť k poškodeniu nielen katalyzátora a samotného vozidla. ale dochádza aj k znečisteniu životného prostredia a poškodeniu zdravia.

Garantovaná továrenská kvalita. poskytovaná značkou WALKER a široký sortiment produktov Vás iste nesklame!

Späť Späť

Klávesové skratky

Všeobecné
Navigácia
/
/
/
Naspäť
Esc
Zavrieť okno
Esc
Rýchle vyhľadávanie
Ctrl
F
/
F2
Hľadanie auta
Alt
A
Hľadanie nákladného auta
Alt
T
Hľadanie motocykla
Alt
M
Výrobky nezávislé od typu
F10
Uložené autá
Alt
P
História
Alt
E
Nák. košík
Alt
C
/
Alt
F5
Domovská stránka webshopu
Ctrl
Home
Navigácia vo webshope
Ctrl
Navigácia v hlavičke
Ctrl
Vyhľadávač čísla podvozku
Alt
V
OE ponuka
Alt
G
Klávesové skratky
F1
Pomocník pre klávesnicu
Alt
F1
Vyhľadávanie vozidla
Výber vozidla
Kategórie
Zoznam položiek
Nák. košík
Vyhľadávač čísla podvozku
Žiadosť o OE ponuku
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Otvoriť skupinu
Enter
Enter
/
Medzerník
/
Zriedkaví výrobcovia
Alt
S
Zriedkavé modely
Alt
S
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Detailné informácie
F8
Uložiť auto
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Uložiť auto
Alt
F2
Vybrať
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Skryť kategórie nezávislé od typu
Alt
F10
Vyberte a pokračujte
Enter
Prepínanie medzi skupinami
/
Vložiť do košíka
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Vlastnosti
F8
Karta údajov produktu
F7
Súvisiace produkty
Alt
K
Pridať k obľúbeným
Alt
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Viac informácií
Alt
+
Menej detailov
Alt
-
Nastavenie filtra
Medzerník
Zvýšenie počtu kusov
+
Zníženie počtu kusov
-
Poznámka
Písanie na klávesnici
Výber karty flotily
Alt
F
Opustenie vstupného poľa
Esc
Spustiť funkciu
Alt
V
Vybrať
Enter
Enter
Údaje o vozidle
F8
Filtrovať
1-9
Preklad
Alt
F
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Spustiť funkciu
Alt
F11
Vybrať
Enter
Enter
Nová ponuka
Insert
Pripojenie hlavicových údajov
F3
Údaje hlavičky
F4
Kopírovanie ponuky
Ctrl
Insert
Poznámka k hlavicovým údajom
Alt
F2
Zmena obdobia
Alt
F10
Tlač ponuky
Ctrl
P
Uložiť v okienku ponuky
Ctrl
Enter
Enter
Zmena počtu strán položiek
+
-
Poznámky k počtu strán položiek
Alt
F2
Objednávka počtu strán položiek
Alt
R
Príloha k počtu strán položiek
F3
Zľava k počtu strán položiek
Ctrl
K