Vážený partner,

S potešením vám oznamujeme, že sme založili UNIX VIP Klub, program pre prioritných zákazníkov, ktorý oceňuje vernosť našich zákazníkov. Jeho cieľom je, aby sme poskytovali extra zľavy a extra služby našim angažovaným Partnerom, ktorí sú verní spoločnosti UNIX Auto a ktorí od nás nakupujú významnú časť svojich dielov.

Informácie o UNIX VIP Klube pre našich Partnerov 

Čo znamená členstvo v UNIX VIP Klube?

  1. Pri obľúbených produktoch s vysokou hodnotou ponúkame členom klubu neuveriteľne zvýhodnené ceny bez žiadosti, a to stupňovite, za čoraz lepšie ceny v závislosti od VIP úrovne.
  2. Členovia si môžu nastaviť špeciálne zľavy sami pre seba, v závislosti od VIP úrovne v rôznom počte.
  3. Členovia klubu majú k dispozícii v UNIX a A.Z.Meisterteile Brand Shope produkty, pracovné oblečenia, propagačné materiály a ďalšie predmety za symbolický poplatok.
  4. Pre členov klubu zabezpečíme vlastného kontaktného predajcu pre plynulú každodennú prevádzku.
  5. Na našich väčších pobočkách uprednostníme členov klubu na zlatej, alebo platinovej úrovni prednostnou obsluhu pri osobnom nákupe.
  6. Garančné požiadavky členov klubu na zlatej a platinovej úrovni posúdime v rámci "VIP rýchla garancia".
  7. UNIX dáva opravovať vlastné autá len u členov na platinovej a zlatej úrovni VIP klubu.

UNIX VIP Klub má tri úrovne: striebornú, zlatú a platinovú. Ku každej úrovni patrí priemerný mesačný obrat a rôzne úrovne poskytovaných odmien, ktoré sú definované nižšie.

Farba karty / VIP úroveň Strieborná karta Zlatá karta Platinová karta
Mesačná obratová hranica(1) 1 000 EUR 2 000 EUR 4 000 EUR
Špeciálna cena na produkty s vysokou hodnotou Áno Áno Áno
AZ-MT špeciálna zľava s možnosťou vlastného nastavenia(2) 10 ks 20 ks 40 ks
Iná špeciálna zľava s možnosťou vlastného nastavenia(2) 50 ks 100 ks 200 ks
Produkty Brand Shopu sú dostupné za symbolickú cenu(3) 250 EUR 500 EUR 1 000 EUR
Vlastný kontaktný predajca(4) Áno Áno Áno
Prednostná obsluha na pobočkách(5) - Áno Áno
VIP rýchla garancia(6) - Áno Áno

 

(1) Obraty sčítame na konci kalendárneho štvrťroka, teda aby sa dosiahla daná úroveň, tak každý štvrťrok sa musí dosiahnuť trojnásobok mesačnej hodnoty.
(2) Po nastavení systém uzamkne na týždeň nastavené špeciálne zľavy, a dané položky sa budú dať zmeniť až po týždni.
(3) Ročný rámec, v hrubej spotrebiteľskej cene. Pripisuje sa v štvrťročných intervaloch a dá sa využiť do jedného roka.
(4) K členom klubu patrí vlastný predajca. On je zodpovedný za to, aby Člen klubu dostal tú najlepšiu obsluhu a aby jeho otázky a problémy boli vyriešené.
(5) Na väčších pobočkách pre "Právoplatných členov", pri identifikácii na zariadení pre poradové čísla.
(6) Od 1. januára 2023 pre "Právoplatných členov" bude dostupná služba "VIP rýchla garancia", na základe ktorej budú spracované ich reklamácie do 5 pracovných dní za predpokladu, že neexistujú žiadne pridružené pohľadávky.

Ako sa stať členom UNIX VIP Klubu?

Do UNIX VIP Klubu netreba sa zvlášť registrovať. Na základe obratu za predchádzajúci štvrťrok, ak dosiahnete niektorú z úrovní, automaticky sa stanete " Právoplatným " členom UNIX VIP Klubu a budete môcť okamžite využívať zľavy a extra služby. (Systém automaticky sčíta obrat našich zákazníkov v posledný deň každého kalendárneho štvrťroka a automaticky vytvorí nové zaradenie).

Ak ste neboli prijatý do VIP klubu na základe vášho predchádzajúceho štvrťročného obratu, ale myslíte si, že od nás môžete nakupovať za viac, a chceli by ste vstúpiť, alebo ste už členom VIP klubu, ale chcete byť zaradený do vyššej kategórie, môžete vstúpiť alebo sa zaradiť vyššie na základe "Obratového záväzku". V takom prípade budete zaradený do statusu "Kandidát na člena" s čím budete môcť okamžite využívať výhody a väčšinu služieb.

V prípade " Obratového záväzku ", ak priemerný denný obrat za zostávajúce dni štvrťroka dosiahne zvolenú kategóriu, tak v nasledujúcom štvrťroku sa už automaticky stanete " Právoplatným " členom VIP klubu. Od tohto momentu bude každý zaradený do skutočne dosiahnutej kategórie na základe štvrťročného obratu. Po úspešnom splnení obratového záväzku sa dá okamžite zaviazať do ešte vyššej kategórie. Pri neúspešnom splnení obratového záväzku, o ďalší obratový záväzok sa dá pokúsiť znova až o rok neskôr, ale maximálne len do výšky jednej úrovne nad úrovňou podľa skutočného obratu. Ak nebol splnený obratový záväzok, alebo pri prestupe na nižšiu VIP úroveň systém automaticky zmaže nastavené špeciálne zľavy, ale Člen klubu si ich môže opäť nastaviť podľa aktuálnej úrovne. Aktuálna úroveň členstva v UNIX VIP Klube, farba svojej karty sa dá skontrolovať v programe UNIX Trade Line, alebo na vstupnej stránke UNIX e-shopu.

Informácie o UNIX VIP Klube pre našich Partnerov

 

Klávesové skratky

Všeobecné
Navigácia
/
/
/
Naspäť
Esc
Zavrieť okno
Esc
Rýchle vyhľadávanie
Ctrl
F
/
F2
Hľadanie osobného vozidla
Alt
A
Vyhľadávanie nákladných vozidiel
Alt
T
Vyhľadávanie motocyklov
Alt
M
Výrobky nezávislé od typu
F10
Parkovisko
Alt
P
História
Alt
E
Nák. košík
Alt
C
/
Alt
F5
Domovská stránka webshopu
Ctrl
Home
Navigácia vo webshope
Ctrl
Navigácia v hlavičke
Ctrl
Vyhľadávač čísla podvozku
Alt
V
OE ponuka
Alt
G
Klávesové skratky
F1
Pomocník pre klávesnicu
Alt
F1
Vyhľadávanie vozidla
Výber vozidla
Kategórie
Zoznam položiek
Nák. košík
Vyhľadávač čísla podvozku
Žiadosť o OE ponuku
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Otvoriť skupinu
Enter
Enter
/
Medzerník
/
Zriedkaví výrobcovia
Alt
S
Zriedkavé modely
Alt
S
Vybrať
Enter
Enter
/
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Detailné informácie
F8
Umiestniť na parkovisko
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Umiestniť na parkovisko
Alt
F2
Vybrať
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Označenie
Medzerník
Skryť kategórie nezávislé od typu
Alt
F10
Vyberte a pokračujte
Enter
Prepínanie medzi skupinami
/
Vložiť do košíka
Enter
Enter
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Vlastnosti
F8
Karta údajov produktu
F7
Súvisiace produkty
Alt
K
Pridať k obľúbeným
Alt
F2
Zmena pohľadu
Alt
N
Usporiadanie
Alt
R
Viac informácií
Alt
+
Menej detailov
Alt
-
Nastavenie filtra
Medzerník
Zvýšenie počtu kusov
+
Zníženie počtu kusov
-
Poznámka
Písanie na klávesnici
Výber karty flotily
Alt
F
Opustenie vstupného poľa
Esc
Spustiť funkciu
Alt
V
Vybrať
Enter
Enter
Údaje o vozidle
F8
Filtrovať
1-9
Preklad
Alt
F
Vyhľadať
Písanie na klávesnici
Spustiť funkciu
Alt
F11
Vybrať
Enter
Enter
Nová ponuka
Insert
Pripojenie hlavicových údajov
F3
Údaje hlavičky
F4
Kopírovanie ponuky
Ctrl
Insert
Poznámka k hlavicovým údajom
Alt
F2
Zmena obdobia
Alt
F10
Tlač ponuky
Ctrl
P
Uložiť v okienku ponuky
Ctrl
Enter
Enter
Zmena počtu strán položiek
+
-
Poznámky k počtu strán položiek
Alt
F2
Objednávka počtu strán položiek
Alt
R
Príloha k počtu strán položiek
F3
Zľava k počtu strán položiek
Ctrl
K